Krzysztof Hess

207 tekstów – auto­rem jest Krzysztof Hess.

Życie jest jak imadło, ścis­ka cię codziennie.
Ale to ty de­cydu­jesz, jaką stalą jesteś. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2018, 07:12

Z miłością jest jak z piecem, trze­ba dokładać, bo wygaśnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 stycznia 2018, 20:29

Za­pamiętaj, nim zapomnisz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2017, 15:01

Ser­ca słowem nie na­kar­misz, pot­rze­ba jeszcze czynów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 maja 2017, 16:15

Nie ma sen­su pu­kać do zam­kniętych drzwi, gdy za ni­mi ni­kogo nie ma. 

myśl • 1 maja 2017, 21:51

Umieram

Umieram w bag­nie swych myśli,
umieram wśród swoich snów.
Zam­glo­ne twarze otaczają,
moją rzeczy­wis­tość, a ja umieram,
wśród wy­sokich drzew,ko­loro­wych pól.
Umieram w głosie rozpaczy,
w ob­ra­zie prze­mijających dni.
Umieram bez Ciebie, bo tak mi najłatwiej. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 kwietnia 2017, 08:40

Moja piękna

Mo­ja piękna nadziejo,mu­zo szlachetna
co wyłoniłaś się z da­lekich fal.
Słońce naj­jas­kraw­sze ze słońc.
Gwiaz­do, co w noc ciemną i mglistą,
drogę mi wskazujesz.
Zos­tań, bo bez Ciebie wygasam. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2017, 12:28

W Pol­sce, us­tro­jem nie jest de­mok­racja, to jest ja­kieś " pa­jaco­wo " 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 kwietnia 2017, 18:23

Ty i ja - to nie będzie chwi­la, to będzie całe życie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2017, 09:32

Naj­groźniej­szy jad, to jad ludzki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 kwietnia 2017, 12:27

Krzysztof Hess

Tragedią życia ludzkiego nie jest śmierć, ale to co umiera w człowieku za życia... Każde życie to przeprawa przez rzekę, jest jak księga, w której wielu kart brakuje, a mimo to stanowi cały tom... Złote chwilę w strumieniu życia przemykają mimo nas, my widzimy tylko piasek ; przybywają do nas Anioły, a my dowiadujemy się o nich, kiedy odeszły... Życie to nauka... i nauczka ... Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno, bo życie jest jak płomień palącej się świecy. Zostanie zdmuchnięty, lub dotrwa do końca, lecz zgaśnie na pewno.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krzysztof Hess

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 grudnia 2018, 07:12Krzysztof Hess do­dał no­wy tek­st Życie jest jak imadło, [...]

28 stycznia 2018, 10:09dark smurf sko­men­to­wał tek­st Z miłością jest jak [...]

27 stycznia 2018, 22:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z miłością jest jak [...]

27 stycznia 2018, 20:29Krzysztof Hess do­dał no­wy tek­st Z miłością jest jak [...]

7 maja 2017, 18:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Serca słowem nie na­kar­misz, [...]

7 maja 2017, 17:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Serca słowem nie na­kar­misz, [...]

1 maja 2017, 09:16Krzysztof Hess sko­men­to­wał tek­st Umieram

30 kwietnia 2017, 12:57zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Umieram

30 kwietnia 2017, 08:07Krzysztof Hess sko­men­to­wał tek­st Umieram

28 kwietnia 2017, 12:26zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Umieram